FR EN DE
Hotels + Eventlocations

Seminarhotel Sedartis am Zürichsee

back
Seminarhotel Sedartis am Zürichsee Seminarhotel Sedartis am Zürichsee Seminarhotel Sedartis am Zürichsee

 

1 40 Zimmer / rooms
2 6
3 34
4 10 Räume für 2-150 Personen / 10 rooms for 2-150 persons
5 1
6 30
7 Nein / No

 

 

Räume
Rooms
m2
sq m
L 
L
B 
W
H 
H
Bankett Parlament Block Theater U-Tafel
Kreativraum 140         14 18 30 16
Kashgar 100 - 32 24 25 60 24
Xian 100 32 24 25 60 24
Seminargeschoss 200 120 60 25 120 30
Taschkent 27 8 - 10 15 6
Samarkand 25 8 - 10 12 6
Isfahan 53 24 - 15 35 12
Erdgeschoss 105 80 - - - -
Pamir 78 32 16 20 40 16
Turfan 220 120 75 25 150 30
Taxila 20 - - 6 - -
Buchara 25 - - 8 - -